Route of service leBus

70

Not wheelchair accessible Route with notices

To Sainte-Foy Centre

Stop

5554 - du Blizzard/5554

des Galeries / du Blizzard
t-sta6for-co data-v--501elink olilas51="firste2617e44>H focu"-sta3" vg vieata-vo data-v--501elink olilas51> olilas.valu3b3o d/p cl..25e2617e44>D data guwD data ate 3nputa"Ma3b3.1pp714 > 658b847-> Prin7i el071zgoogle- 41.41 0 00-.4Stata 3u3.0=ary on>
6gh6.9805.12viewBoxe2617e44> o0 100-1H10.505zm105 23 1h="10" height="6" role="presentation" focus05th d="M1.823 16L0 14.286l5.571-6.25L0 1.714 1.929 0 9 8.071z" fill-rule="evenodd">

g25.71c.167.19.417.277.742.27e2617e44> lct-aiv%464.60nk r.407V 1.56h1a63lsv407 7a625h.07lsv409-7a625h0h429v12.521h 0h43V7.975l.07262.1h-.071l33.96676 874h3.955l33.966-6 873h-.07l.07 2 499v7.432zM8-a759k r.681c-e92t-.0869-.262-2.3r-r78 -.62-.524-.93.08218-.93.2 481 e-1433.366.0866428 09262.195"332-.53 i.634-.796 2.708-.796.956a-vi.741.17ct24355.524v" 245co" 63-8219-i.14.6.655 0h512-.43 -.38-.974-.569-i.611-.569-.4ata--.9.11>-i.284.333a1"318 1"318 6 1.6.78 .909l.0848 -.63c.2-.51le=95-4988 i.186.08425.59-.43 i.369-.656a24336-.656ai.1r55 2403.32t24762.962"332.641 1.097 1.545 i.097 ="311v5.176H84.68v33a189h-.07c-.65.98.086t-a4o- 1.51 1.47zm.266.08469c.67ta-vi.283-8247 i.832-.7ule="8" 496-823.08082-823.08758-446-.3 3 0h25-656.2 471-.56-.791t-.0838 .17-0h789.508-.4.338-46e><12r55 24089.43 2.903 i.3124 24 874b0822" i.959k 822" 38253s .408t24378.08222 38253c-e 24 874 0h782 i.311-2.903 i.311zm<.266.08469c.755feb08404-.282 i.94o-.8"8.543-.5664 25-1.3r58 25-28247 e-1433-.272 0h482-.825-28248-.543-.565-1.192-.8"8-i.94o-.8"8-r767a-.084="e2-i.9564 4-.537.56-.805 i.312-.805 ="e56a-v144t.268ai.696-805 ="e56.537.56 i.1894 4 i.9564 4zM10084=6k r.681c-e968fe 0h76o-.g4.62.398-r7asv151 .1151 ebe>-i.39-i.748l1.451-.595c.4628 0 3t-a245 i.609t24355 i.609.50 4.6-923..1r518248-.332.324-.22" 48 -.51le48 -.845 6-.56-.396-a93833a187-i.146l.08752-.42asv189 sv189 ebe>-i.576-.796c .495-439-.7ul-.918-.7ul-i.58ta--.758.34-i.3 3t-ae>8-i.845.678 .4 3t-a4 4-.709t24416-.709.768feb1.452.172t24054.516a2492t2492 ebe>0h292 1.478l.08416.571c-e319-8758-498.08137-i.983.08137-.48155-.89.>-i.220h29 -.33.199" 496-46o-.496-805 .6-498384 82" i. r1497l1"318v402ce 24 186 08416.507 h.805.962"39.57v.585.968.585fi.5394.6-77-.319 0841-.956a-act4-.638.513 0h458.7o- 146 dazM14.55f7.523H7a67V9.54h4 88c-8242t248.62.62te.1035-4 872e.1035-24847 6-5"38262.236-5"38265"37C2.2954.152e.1683t248 7a68ct24 c2.3r5488n.68f1.458gn.68f1.458l1.429.08463S10.958.7o7 7a6>-i.481- 1468.08695l.08853.765c.65 i.3 3t-a98t24805 .1336t24805 2.571 eb4r54" 0h403b4r54" 4.966v-8.56Hule67va808c-862>-4662--a4on--a094- 16--a094zm.188 i.868c082755 24575 i.031 2.575 2.90ta-vi.86.08302 2..56- 1603 2..56-08382t.62.668.0810862.668.24 68fe 0h5" he335-2492t24696-2492zM54.679 pr056c-24445t-.4h498 i.922.4h498 4r75.5o 3t="e28 4r78 4r732 4r78 2 48488n.292-08103b4r04- 109l.08667--a096c .433.663 0h256a-a31- 1362 i.31 0h356fe 0h98-r732-2.365-1.443l6-465-2465-4336-.771c-e624-i.52.2 482.2 p9 .101.2 p9zm.0 4 i.832c.88feb1.5 r.463t-a78428 017I .076-.12g.128.1-.205.12258-2.253c.166-.1pp714 1.929 0e2617e44>Google Mapscusa8c0 .vu63b3e
<5/d.632l-ta-v-658b847.r ali="Ma3b3applicatsa+/ld+jssvg viewBox" data-v-{>Par",>e foo3ere" ebKv1 oo3er800/svg0719bf18f4> true" ebKv1 oo3er-primarysr-i675l-.2ff0855>70 da" ebKv1grid-/d7htive" ddebartainer align-mi2ff0855>7h2.258-2.253c.166-.1pp714 1.929 0 2ff0855>Addid">70 da" ebKv1te3.2/a-v--12729g>99g4 l-rgtg4 xl-rgtg3r align-mi2ff0855>7h3e" ebKv1 oo3er-primaryeer-link-activei2ff0855>7o0 100-1H10.505zmg2t2idth="10" height="6" role="presentation" focu24th d="M1.824dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

7lct-aiv%411 ec6 0 3te 1>e.1427t-1 11s-.1427t-1--1 11Seb17 0 3te 1>e.1427te 1>e0zm<.917 >7.417hi.834v-8.25h-i.834v8.25zm<.4-i0821a1v318 1"318 6 10 1634a-vi.318 1"318 6 1.62.636 6g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-41.41 0 00-.418.404.4Stay informed41.41 0 00-.418.4l- svgtrue" ebKv1 oo3er-primary-.071ner align-mi2ff0855>7-3.729g>99gub64 10d2with-bordno0150102-.52ff0855>721le="p rimenut-a2 x oo3er--a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 /485useful-informatsa+/stay-informed/rtcs-real-link nomadeeK" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> o0 100-1H10.505zmg4mgidth="10" height="6" role="presentation" focu24th d="M1.824dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%421805" 2.141c086 3t-a55" 2.586 3-838 2.505 6.179a.363.363febe>-4346835l.08065 482a.3 3.3 3tebe>-4258-.097l-.011-.011a.3 6.376 6 11-.103-.278 pr258b6.258be 0e 0h934-41.51 r1496 r1496 e 0e 4..56-08613.36.36tebe>-4278 .482l-.01-.012a.3 i.3 1 6 11-.125-6253l-.04-18057a.367.367 ebe><32-.38 7.78 7.78 nzer6 220 2 493zm<6.1344662a5805- 5.085febe>sv304 i.351c08159 1.097 1.756a2465 i.639 4r28a.365.365febe>-43468337l.0808.044a.368.368tebe>-4259" 1l-.01 -.018a.369.369tebe>-4094-"e28c.126--a09o-.g79- 1188 0h055-24922a34355 34355 6 1.62.937-.859.347.34 4.6e>-428 -.075l-.021-.018a.368.368tebe>-4114-.255l-.04-18104a.36 1362 ebe><307-.3 3zm-a78 34306c.43 8101 1.087"e28 i.1r64 6.027e="8" 218.786-.674r7-4536-.096-a921-.197 0hA08.34-.1r="ent-.22h494-.536.608-.24.124-.57v.113-.556-425-641 1.231-.01a246>-4391 3.86-.136.444-.383.87-.81 1.056-.438e156-den=.026-08346.056-.357.027-.60n.206-.60646>-400n.47 -.017.94o.096 0841 8160h48-.05728 092.038 i.65sv084h493.136 8 022.25.51.507.057.22h18v463.227e695.023.1r64032.57v.138.508.247.126.44484146>5.63.194.247.022.318-4246-407-.3i.1-466.136-.9667o" 216-.093-8211-.12-.199" 35.101..202.00 .403-.016-.605-4007 .482-.126-.056-.1 -.105-.1086.09-.129-.213-.129" 4a846>4 846>4 6 1.6.160 0hA91c-.203-144t-4330 0h911-.494- 1866-.291 1.094-.61ct2418-8864 3.as6.0908404-.175.834-.04 1.232 47.20h29a.448414568.096. r13668463.084h54" .3i.482-.65.1086.954-.015a.756.756aebe>-4342-4246c-.027-.03sv083-6418.09-.485.011-.105.021-.28 026 .3i4l-.0.5vg28.0e>-4138co" 0p9 .0p9 .164-.08-42467o" 206 4 4-.41he14-.598.173-.597.207-i.194249-i.807.04-.589.>3 0h279.>3 0hdata00 .45 -.015 0h23 .452--a49-.293-8175-h482-.105-1 .482-.378.026-.663 .045-i.01 -.183-6416 .164-.93-641-08386 .3i4-.g47.05-.38h295 .4 3.508-.245.56-.336k 8228-.438 i.833-8162.955-62" i. 48-.077 2 468.078425.395"35.529 i. 44.g4c 46.45.32.616.488h2.205.2924306-.024-46o-.296. 45-h447.239-.965.172-.164-.038-.3as6.07-.3as6.2=" .6.157.03-172-.142<.6 2-4252-.08-.258-.893-630 0h155-.501.2 54-.385.08753-175-3.049-.456.433-.967.82--a329 i.351-.3644531-.43 i.131-.3 1.763.102.481.240h913.435 i.366.1r58258e158.51sv389.7.148e14.618.617.3i.752-.33 814>-4.6.285-i.093-.012-.20>-4138.064-h423-.12-.844-.126-.134-.1r3-6429" 146-.604l-.272 0h056c-h154-.597-.485-1.191-.523.08811-.045-hata-65-1.24r785-1.87"e64-h764-4378.08con-8294- 134-.152 i.396 .3i4 i.656-d528 2.526-.11he43 .039 08403-1498 i.422-.449.015 .191-.7as6.042<.9400455-.6ata478.0846-525-2.284.054-.942 488-i.9408c.2 p86-406-.761 1"318-.936fi.534-><8448195-48r6 28.08697 i.224-i.895"394-.168f1.464429 i.721 1.082 488h269.1844668.5.72.133.057.55-62"7e658-4524 118-.3a2h155-.436.382-.904h292-.236.48-.39="378-.448 i."8" 29 i.828f1.456 2.506 2.48346.482-871.6 3t-a57v.613.536-.186-845-ha1 1.002-i.238175-h578.223.08g4c 49-i.8as6.052-.228-.788-i.344-.199-i.28.1844e>8.313.194.492.g28.15.103.3as6.113.456-.187"e52-.142.58t" 3584 68-e156h18v104h2.1335.423.428e14.0724307.068h458.46.392-.018.762 485 i.146.134g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-9805.12viewBox658b84 0>RTC Nomade applicatsa+routes/70/sainte-foy-centre/2658b84 0> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%45den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.vu63b3eaa 79.43 0 " cl21le="p rimenut-a2 x oo3er--a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 /485useful-informatsa+/stay-informed/news10d3er80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> o0 100-1H10.505zmg4mg3 1h="10" height="6" role="presentation" focu24th d="M1.824dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%41sv355 i0.507A6.48 46.48 4.601r="019 5Hi.539c .408t5-.8.158.08488h44Ai."82 1.482fe e0-v6.5vh42l1-v6 sv35562.613zm-a43 -9e>L1e" cl88l.00-6v9h42a5..398.162"38.451 0806"e28.282.68h44 1.087"44hr6 924cv407 0 .799" 158b08087-.4t.288" 28.451-.663.451-0806v-pr674a6.518 pr518tebe>-4.213-.418zM18.5 i1a58- 5.5feb00e 01 58- 5.5febe0-v11zm4 68-2.613a.837.837tebe>-425a62848r24 22febe>-4618.248.888.888febe>-4618-.248.867.867tebe>-425-h428co" 267.083-64.6.25-.43a48r24 22febe>4618-.247c.25 .6-4580954618.248.16 .170825.381425a629zm-i.52.i.58tl-.2-5.068h1a67l-.2 5.068h-i.27g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-9805.12viewBox658b84 0>News10d3erroutes/70/sainte-foy-centre/2658b84 0> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%45den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.vu63b3eaa 79.43 0 " cl8 25-v-3.729g>99gub64 10d21.421 0 01-.512-.505-foy social" data-50102-.52ff0855>721llang5ace="p f/lmenut-a2 x oo3er--a2 social"-a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 heigsht=twid3er.com/rtcquebecsr0-rgt=-v_blank80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> o0 100-1H10.505zm120-v12"7o.729.744v8c0 .425.339.744.729.744h.052cr82=20th d="M1.823 19 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%4724 163 5194284L1260.89feh-i05.86L66 .137t4501.57 357.328feH0l468h492 68i.8a1L-v12"6.37hi05.866l409h425-476.152 3"7e181 476.152H120-L724 137t5194284h.026zM569.165 687.828l.471468.67.894-377.656-540.24h162"604l304h797 434.941 .71468 67.894 396.2 566.721H89ta476L569.165 687.854v" 026z8> .076-.128.1-9805.12viewBox658b84 0>Twid3er 79.43 0 02tes/ 0-hte-foy-centrlf0231425.o.>(Ope7Kv1 1-4 heigsht=25.3youtube.com/user/RTCquebecsr0-rgt=-v_blank80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> o0 100-1H10.505zmg" w4dth="10" height="6" role="presentation" focu20th d="M1.823 19 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%47.935f9.58tV3.989lr.403 2..06-5"403 2.78azM19.8 3402s-.196-083 2-4795 0h976c-h76-.793-08613-.796.2 404-.842C14h292feb00 404feb00 404feh-.008S5h797 5 24999h292c-.39="046-i.243.05.2 405.842C.396vi.6u8.2 3402.2 3402Seb4r63feb6824v3a51c-vi.612.2 3422" 2 3422"s8195 i.3 2 p9ct-ac76ct-62"393 1.761r768 2 206 85C4.8 i3e954o1e" co1e" cs4.203-1006 7.001..208c439-.04628 e43..05 2.404-.843.6-.6044795 0h9764795 0h976s.2 0h48 e-34221v33a51co"i.611-.e-34222-.e-34222g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-9805.12viewBox658b84 0>Youtube 79.43 0 02tes/ 0-hte-foy-centrlf0231425.o.>(Ope7Kv1 1-4 heigsht=25.3facebook.com/rtcqcsr0-rgt=-v_blank80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> o0 100-1H10.505zmg" g3 1h="10" height="6" role="presentation" focu20th d="M1.823 19 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%42eb00 461C2eb4r505 i5.523te 105zSeb4r505 eb00 461C> r5805" 3465 i94245 8.438 20v-7.03h.2 54V00 46h2 54V7-845c.62.52" i.49233.916 3.a7733.916 1.094 5 24238e197 ="238e197vta476h-i.26c-i.243 -.0863.a75.0863fi.57v><888h="373l-.5"no -9e8h.2 33V2nc4.78-.755f8.43 -4.917 8.43 -9a939071zc2023145act-03588> .076-.128.1-9805.12viewBox658b84 0>Facebook 79.43 0 02tes/ 0-hte-foy-centrlf0231425.o.>(Ope7Kv1 1-4 heigsht=25.3linkedin.com/comu63y/rtcquebec/sr0-rgt=-v_blank80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> o0 100-1H10.505zmg" g3 1h="10" height="6" role="presentation" focu20th d="M1.823 19 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%417 046287 046h33.007v-5.211c0-ct="-.654- 1085-i.49262.015 .892t-.08767a672.08767t24053v5.179H78767V7-494h2.892v-a323h.038c.291-.588k <307-14592t 1.58-14592t1a678488n.49a9958n.49 3.913v5.9e8zM4.458g6 163c-e958fe 0h734-.729.08734-><726S3.6 2.7>e.1458g2.7>c.95.5-act-33. 3t-a733t-a72 4.6-997-.776 0h726-0h733t-a726zM2e954o17.038h3.007V7-486H2e954v941f2zM18.52155H-a4o6Ce661t-4.6-661t-4-a4o6v87 048C0 i94339-661t2-4-a4o6t2-h87 048ce 25t-4-a4o6-e661t-a4o6--a4o6V-a4o6C2.6-661ti94339t-4-8.52155g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-9805.12viewBox658b84 0>LinkedIn 79.43 0 02tes/ 0-hte-foy-centrlf0231425.o.>(Ope99g5 l-rgtg4 xl-rgtg3 xl-rgtgoffsetfill-i675l-.2ff0855>70 daalign-mi2ff0855>7h3e" ebKv1 oo3er-primaryeer-link-activei2ff0855>7o0 100-1H10.505zmg6t2.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z24th d="M1.824dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

7lct-aiv%421a9"no 4.985l.001.001C10h342 25.536.65" cl656ai.0>e.1056c05zmg 695-3.14te.104/33.054 i.347.179 3.145 3.14" 34684 4r85.538 i.706-.63 2..75.0808 34503-13584="-.318v989-.318v989 i.032.492a- 5.48 7a635f8.716f8.713t-4.6-45-h27t-a078-.7184="-.85 i.707-14527 3.504-.989 i.7078449 4r672t24336k4r762 34594 0928 34733.055e.104133.055e.1041zM24 846 13h-i.798c-807- 1596-08142<5.093-3.052-7.001C18.17ct4h276k r.68 3.108 i3o -957V8 24c3.13.07 6 0 4 i.32e8.255 345C23.438 pr92no 4.data9.87 24 846 13z9g5t=7 0c-805.08638-8758-3.183-><883.4h396C16.182 7.48" cl637 6 6 3t-3 pr722V5.013c2 49="046t4h267.852 5.65t24334t-a4 4fi.57t24374 3.56ct2442155.653h-i.798g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-41.41 0 00-.418.404.44444Ge.0=al informatsa+ and questsa+s41.41 0 00-.418.404.44- svgtrue" ebKv1 oo3er-primary- 0 0.41 oo3er-primary-.071ne2with-bordno0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 tel:4186272511,10 aria-h9f9at50102-.52ff0855>418 p2762511 olilas.13eaaaria-caria-currentalign-mi2ff0855>7h3e" ebKv1 oo3er-primaryeer-link-activei2ff0855>7o0 100-1H10.505zmgct23001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z24th d="M1.824dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

7lct-aiv%42co1eh934co 2 562-.983 5.02262.773 pr988l2r063 44246c1006.0121009.024-er58047.007.02.016 48.022.06a 496-496febe><014052.3 3.3 3tebe><014115a5..018teb8046-.002.056a 463.463febe>-4e>0h06c-.003.015 .048.028-.008.042l-.002.006a 618.618febe>-40 8147l-.02.028a.583.58non 11-.109.113c-.0.5v005-40121008-.018.012a.7v.55febe>-4468.044c-.016 408-.033.011-.05.018a.rule="nonzer-h2.042h-.003a.7v.55febe>-4154-.023l-.0.5-.001.6 163-i.892c-i.42.519-24921r785-4-465.785C5.383s21a8 4.6r6 964feb00 936teb.1406 r1382fe 1>4999t-4-8.6175zmgct.1405 2co1eh934zm-i08488t="e29l8254-8135h62.293l8253 8.35h0h786zm<.en="t<307c-.3575o" 646.12-.867.36-.220h2t-43304542-.3304406s.108665133.902ce22" 237.50h3564 68h3564362 eb.654-.129..75.h356422-.e37.330 .538.330 .90ta--437-.12-4673-.330 .9>-4221-.e37-.51l.h356-..75.h356g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-41.41 0 00-.418.404.44444Comments and comula-v-s41.41 0 00-.418.404.44- svgtrue" ebKv1 oo3er-primary- 0 0.41 oo3er-primary-.071ne0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 tel:4186272511,30 aria-h9f9at50102-.52ff0855>418 p2762511 olilas.33eaaabrt50102-.52ff0855> 7Kv1 1-4 /485customer-service/commentsat50102-.52ff0855>Make t comment onliveroutes/70/sainte-foy-centre/202ff0855> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

7lct-aiv%41den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.aaaria-caria-caria-current="page"te3.2/a-v--12729g>99g3 l-rgtg3 xl-rgtg3 xl-rgtgoffsetfill-i675l-.2ff0855>7h3e" ebKv1 oo3er-primaryeer-link-activei2ff0855>7o0 100-1H10.505zmg2t24dth="10" height="6" role="presentation" focu24th d="M1.824dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

7lct-aiv%4154611 pr03>c.926a-vi.6764717 ><676 0h601s-875 0h602 0h476 0h602c-e926fe 0h675-ha18 0h675-0h602t5-.884.65-0h6 0h675-0h6zm4r505 .1558Vcl694c0-ct178 0- 1135-24g4.62.135H4 117c.08g4ct.62.234-95762.234 2.135v5.895c-vi.18 1 2.135 2.234 2.135h8den=l418-2.25co" 5908c.1.069 14117.1.069 -4.6-81n.294t-a44="e9cl631t-4-a166-.2944-a166-.294.6175zmi.1r64478 i.1r6 08068l418 2.227c-a078-.153 i.905.0804 1.905.2 111zm< 1634a64 65c 873feb1.58-4676b1.58-3a51t5-.833-.707-145>-i.58-3a51- 872e0-ct=8.677-1458ght=14.6-834-708ght=141458ght=1zm-i3.1r7 0c.845 6414581-4676b1.581-3a51t5-.833-.706-145>-i.58-3a51- 871e0-ct=8.677-1458ght=14.6-834-709ght=141458ght=1zM3.885.765a.7v.55febe6-.563.538a5..296.25.537.563.537h1sv372c.3094.6-56-.24-56-.537v" 09co" 29o-.g51- 448-.56- 448H3.885zM19.767a-C21.0015zmg2t.955mg2t2.134v16.178a2 48 2408febe>-4686fi.537v3.44a5..392-.334"311-.7864711H18v44c-.41ta--.746-.32-.746-.712s.08991c-e=94-.078 0h7 4-.06-24448-.06H6.752c-e691t-.08ct4-.018-2.521.072v-a985a5..393-.334"312-.745"312h62.13c-.413a--.746-.32-.746-.712s.3.51lA2 475 2.475febe>-4-8.312V2.134C0 .955m1 5 24233 -h87 534g071zc2023145act-03588> .076-.128.1-41.41 0 00-.418.404.4The comu63y41.41 0 00-.418.4l- svg-3.729g>99 oo3er-primary-.071ne2" height="32" tabi52ff0855>721le="p rimenut-a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 /485about-rtc80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>About RTCroutes/70/sainte-foy-centre/2658b84 0> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%45den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.vu63b3eaa 79.43 0 " cl21le="p rimenut-a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 /485busivess80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>Busivessroutes/70/sainte-foy-centre/2658b84 0> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%45den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.vu63b3eaa 79.43 0 " cl21le="p rimenut-a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 /485careers/why-work-rtc80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>Careersroutes/70/sainte-foy-centre/2658b84 0> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%45den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.vu63b3eaa 79.43 0 " cl21le="p rimenut-a2 utes/sh72658b84 0150102-.52ff0855>7Kv1 1-4 /48529g>a80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>M9g>aroutes/70/sainte-foy-centre/2658b84 0> e-0 100-1H10.505zm0 3.001a.5.5 0 100 1h10.007a.5.5 0 100-1H10.505z5th d="M1.88dt9 8.071z" fill-rule="evenodd">

lct-aiv%45den="true" class="icon-print-act-act-act-0358800/svg071zc2023145act-03588 c.076-.128.1-da92741-.vu63b3eaa 79.43 0 " cl8 25l-ta-v-658b847.0 100-1H10.505zm571 287o.729.744v8c0 .425.339.744.729.744h.052cr82=5ath d="M1.828 16L0 14.286l5.571-6.25L0 1.714 1.929 0 9 8.071z" fill-rule="evenodd">7g71zc2023145act-0358800/svg0782ff0855>7lct-aiv%4446.037.918c50a635.1g2t7v.419 08.018t44r503 32.681-31.601ghr.681-43.854 3le489-9sv093 33.3957821458-.097-5sv360 08.86-43.969-3 -945C365.540 3..32e399.747 p9ct446.037.918zm< 34462t239v093c34.5"5804 38 84 12.553 3i.158g2248.6-8.085fi08408-30a632t23.43565.854 23h357 36.698-.035-38.09-1n.215-30a754- 3.07ta9.152.i2.3 9 33.089-23.as1 p4.57-23.121zm123h341-70h106c50a578.12t7v.3 4fi2.032t44r496f32.686-31.601ghr.312-43.883 33.522-9sv0 9 33.421782145-.126-5sv396-08.88-43.998-3 -9a1 13.078 07 p .71299-33.26ta93.581-33.136zm238e57 7v.581h-61 163c.554-><413886462.778886464.096. 88 0>7.076-.1lct-aiv%494.216 116.116l 36.151 50a577t-ac66r672t651392 74886h90885c17.373-.0 4 33.378 i.092 4 1.5" 34404 20 782 5 137ti94268f17h492 i2.985 "6.301.2 486 3-466-8.964f31.657-26-9a1 18-425-00 438 3.912-08.77954..6-22 f18 pr229l30a264 37e489-63.151-.0.5-34.589-50a577zm38.962-2-a448l-23.7.404-r58252 2-a444mg44154-.086c9 562-.04 28.139" 361 34.5"6-00 658 7.421-00 51-00 507-104704-20.638-104704zm105h76o-19.762l162"439v018 06.293g224969-52.262-.019-.8.726 68.798-57.783.003t48.696-68.801782143pr062 3..367-23.03z800/svg0782ff0855>7.076-.12g.128.1-data-v-658b8470 da" ebKv1 oo3er-sen7i arysr-i675l-204b7b42>70 da" ebKv1grid-/d7htive" 1.421 0 01-.512-.505l.41-1.82a.29g>99g-.505l.4199g>99g>99g>204b7b42>70 da" ebKv1 oo3er-sen7i ary1-1pytainer align-m204b7b42>© Réseau de transport de la Capitare/258b847nav99g>99g>204b7b42>7-3.729g>99gub64 10d21.421 0 01-.512-.505-foy>99g>99g>204b7b42>721le="p rimenut-a2 x oo3er-sen7i ary1-a2 utes/sh72658b84 0150102-.204b7b42>7Kv1 1-4 /485rtc-netiqu0d3e80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>Nétiqu0d3eroutRTCr79.43 0 02tes3eaa 79.43 0 " cl21le="p rimenut-a2 x oo3er-sen7i ary1-a2 utes/sh72658b84 0150102-.204b7b42>7Kv1 1-4 /485open-501a80" ebKv1 1-4 /d7htive" ddebarline fsr-i675l-658b84 0> a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>Ope a-a-v-2023146-i675l-658b84 0>Webs-a2 accessibilityr79.43 0 02tes3eaa 79.43 0 " cl8 25l-nav-data-v-658b8470 daransitiv 14.olitdata-v-6 oo3er> 79.43 0 .632l-ta-vl-ta-vl9r ali5w.07ow.__NUXT__=(fundd"><(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,_,$,aa,ab,ac,ad,ae,af,ag,ah,ai,aj,ak,al,am,an,ao,ap,aq,ar,as,at,au,av,aw,ax,ay,az,aA,aB,aC,aD,aE,aF,aG,aH,aI,aJ,aK,aL,aM,aN,